Toewijzing van slots voor de lijnvaart

By Administrator

De Europese reders controleren overigens bijna dertig procent van de slots uit de top twintig. De eerste twintig reders in de wereld verstevigen ook hun grip op de lijnvaart. Containerisation International rekende voor dat hun aandeel in de totale lijnvaartvloot zes jaar geleden nog 35 procent bedroeg.

Voor beide leden van de CKYHE Alliance gaat het om een inhaalbeweging, omdat zij de enige oostwest-carriers zijn die nog geen tonnage van meer dan 10.000 teu in de vaart hebben gebracht. Maersk MSC komt met zijn percentage van 23,3% op de vierde plaats in de top-5 en wordt op de voet gevolgd door CMA CGM (23,1%). Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens. Publicatieblad Nr. L 014 van 22/01/1993 blz. 0001 - 0006. Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 7 Deel 4 blz. 0188. Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 7 Deel 4 blz. 0188 Verordening (EG) nr. 793/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens. DisplayLogo. Publications Office … Voor de doeleinden van artikel 10, lid 3, aanvaarden de coördinatoren dat luchtvaartmaatschappijen gedurende de zomerdienstregeling van 2002 en de winterdienstregeling 2002-2003 recht hebben op dezelfde reeks slots als die welke hun per 11 september 2001 waren toegewezen voor respectievelijk de zomerdienstregeling van 2001 en de Het voorstel van de Commissie inzake een nieuwe regeling voor de toewijzing van slots is een noodzakelijke interimoplossing. The Commission proposal on new rules for the allocation of slots is a necessary intermediate step. 5. De cooerdinator is verantwoordelijk voor de toewijzing van "slots". 5. Verordening 1993/95 - Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op gemeenschappelijke luchthavens . 4. Uitgebreide versie. Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory,

Apr 01, 2020 · Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 maart 2020 over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 betreffende de toewijzing van slots op communautaire luchthavens (COM(2020)0111 – C9-0082/2020 – 2020/0042(COD))

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens [COM(2009)0121 - C6-0097/2009 - 2009/0042(COD)] - Commissie vervoer en toerisme.Rapporteur: Paolo Costa (A6-0274/2009) Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 7 mei 2009 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op communautaire luchthavens (COM(2009)0121 – C6-0097/2009 – 2009/0042(COD)) De systematiek waarmee deze slots worden verdeeld tussen de belangstellende luchtvaartmaatschappijen volgt uit Verordening (EEG) nr. 95/93, betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens, … Dit is een samenwerkingsverband waarbij de tarieven en de vaarschema’s van de verschillende rederijen aan elkaar worden aangepast. Lijnvaart onderscheidt zich van de bulkvaart door het vervoer van kleine partijen. Een enkele partij is niet voldoende groot om een geheel schip te beladen, zodat meerdere partijen als stukgoed worden vervoerd.

In totaal zijn de komende wintermaanden 600 slots nodig om het verlies aan aan met pallets vol artikelen om in het toegewezen timeslot de pallets af te leveren. tom van gurp, wegvervoer luchtvracht en expeditie scheepvaart, lijnv

Alphaliner noteerde vorig jaar 213 orders, samen goed voor 1,29 miljoen slots. Ter vergelijking: in 2017 werden maar 130 schepen besteld (samen 783.400 teu). Rationalisaties. In de eerste helft van 2018 oogden de perspectieven voor de lijnvaart nog gunstig omdat de werkloze containervloot voor het eerst sinds 2011 onder de 200.000 teu daalde. De Commissie heeft op 20 juni 2001 een voorstel aangenomen tot wijziging van de huidige regels voor de toewijzing van slots op luchthavens. La Commission a adopté le 20 juin 2001 une proposition visant à modifier les règles actuelles d'attribution des créneaux horaires dans les aéroports. Apr 01, 2020 · Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 maart 2020 over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 betreffende de toewijzing van slots op communautaire luchthavens (COM(2020)0111 – C9-0082/2020 – 2020/0042(COD)) De cooerdinator is verantwoordelijk voor de toewijzing van "slots". Sono meno entusiasta riguardo ai pareri sull' assegnazione delle responsabilità. Minder positief ben ik over de opvattingen over de verdeling van verantwoordelijkheden.

27.09.2013

Het voorzitterschap is voornemens een gemeenschappelijk optreden voor te stellen dat als rechtsgrondslag kan dienen voor de toewijzing van middelen uit de begroting van de Europese Gemeenschap. expand_more It intends to propose a joint action to serve as a legal base for the allocation of funds from the budget for the European Community.

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EEG) Nr. 95/93 VAN DE RAAD van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van „slots” op communautaire luchthavens (PB L 14 van 22.1.1993, blz. 1) Gewijzigd bij: Publicatieblad

30 jan 2017 Haantjesgedrag vormt grote bedreiging voor lijnvaart Hamburg Süd wordt en dat HMM slots gaat kopen en wisselen bij en met het 2M-duo. route, de toewijzing van slots op luchthavens en de 9 gezamenlijke aanschaf, toepassing te zijn zowel op de bij een lijnvaart-„conference” aangesloten  "slots" niet afgrendelt, hetgeen zou betekenen dat de opgeheven wettelijke barrières Dit is de tweede groepsvrijstelling die in de sector van de lijnvaart is goedgekeurd. de toewijzing van "slots" en het functi werd op 9 juni 2008 toegewezen aan de firma CEI – De. Meyer uit Nazareth voor het aantal eigen slots daalde van 11.800 naar een kleine. 7.000 TEU per week kerke, waardoor de rederijen, die regelmatige lijnvaart- verbindingen op he Slotervaart Slothouber Slots Slottje Slovaak Slovaaks Slovaaks Ertsgebergte lijntrekken lijntrekker lijnvaart lijnverbinding lijnvliegtuig lijnvlucht lijnvoering toewijsbaarheid toewijzen toewijzing toewijzingsbeleid toewijzin 496 13.493665 overschreden 496 13.493665 toewijzing 495 13.466460 43 495 2.965342 ontwikkelingsniveau 109 2.965342 slots 109 2.965342 deskundig verslag-Dell'Alba 9 0.244845 lijnvaart 9 0.244845 322 9 0.244845 doelloos 9&n