Persbureau voor kansspelen op afstand

By Admin

Het besluit kansspelen op afstand en de ministeriële regeling kansspelen op afstand zijn vastgesteld en gepubliceerd. Met deze lagere regelgeving wordt nader invulling gegeven aan de doelstellingen van de wet. Zo worden er aanvullende eisen gesteld op het gebied van verslavingspreventie, consumentenbescherming en het voorkomen van fraude en criminaliteit.

Inmiddels is het al een lange tijd een actueel thema in Nederland, de Wet kansspelen op afstand. Dit komt niet alleen omdat deze al meerdere malen is uitgesteld, maar ook omdat het hoog tijd is voor een nieuwe variant hiervan. De oude wet dateert uit de jaren zestig en is daarom allesbehalve relevant. Sinds die tijd is de wet nooit meer vernieuwd. Dat gaat door de Wet Kansspelen op afstand veranderen. Die wet wordt in 2021 van kracht. Bron: Emerce. Naschrift KKC. Voor details over de de illegaliteit van de offshore online gaming master-sublicentiestuctuur en de enorme gevolgen daarvan voor de maatschappij, democratie en rechtstaat, lees de Koninkrijksbelangen blogserie van de KKC Op 1 maart 2021 zal, na jarenlang uitstel, de nieuwe Wet kansspelen op afstand in werking treden. De stikte vergunningsvereisten voor aanbieders doen vermoeden dat er veel zal gaan veranderen. We zetten de meest in het oog springende kenmerken even op een rijtje. De Wet kansspelen op afstand zal naar verwachting op 1 maart 2021 in werking treden. Dat is twee maanden later dan de oorspronkelijk beoogde datum. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor alle betrokken partijen om zich voor te bereiden op de komst van deze nieuwe wet die het online aanbod van kansspelen De Kansspelautoriteit heeft onlangs de specificaties voor de controledatabank bekend gemaakt. Een van die eisen die de overheid opstelt voor vergunninghouders rondom de Wet Kansspelen op afstand is dat er een controledatabank wordt opgezet. Het eerste deel van deze specificaties zijn nu vrijgegeven door de kansspelautoriteit. Keuringsschema Onlangs, 9 november 2020, …

In de Wet kansspelen op afstand is bepaald dat het spelsysteem van een kansspelaanbieder gekeurd moet zijn door een aangewezen geaccrediteerde keuringsinstelling. De keuringsinstelling moet geaccrediteerd zijn door een nationale accreditatie-instantie uit de EU/EER en een aanwijzing hebben verkregen van de Minister voor Rechtsbescherming.

Bij inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand zullen er naar verwachting onvoldoende keuringsinstellingen op basis van hun accreditaties aangewezen kunnen worden voor het … De Wet Kansspelen op afstand werd op 7 juli 2016 aangenomen door de Tweede Kamer en op 19 februari 2019 stemde ook de Eerste Kamer voor. De Wet Kansspelen op afstand had daarmee de twee belangrijkste hordes genomen maar dat betekende nog niet dat er ook al direct legaal online gegokt kon gaan worden. In de eerste plaats voorziet de Wet kansspelen op afstand in extra reclame-eisen. Online casino’s zullen bijvoorbeeld moeten zorgen voor evenwichtige en zorgvuldige reclame. Daardoor zal het hen verboden worden om tussen 07.00 uur en 21.00 uur op de radio of tv te adverteren en mogen ze niet focussen op jongeren of kwetsbare personen. Kansspelen op Afstand; hoe het anders en beter kan De discussie over de modernisering van de kansspelmarkt moet gaan over de vraag hoe we het beste kunnen voor-zien in het alom gewenste legale online kansspelaanbod. Het voorliggende wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KOA) streeft daarnaar en is geïnspireerd door de Deense kansspelwet uit 2012.

De Kansspelautoriteit heeft onlangs de specificaties voor de controledatabank bekend gemaakt. Een van die eisen die de overheid opstelt voor vergunninghouders rondom de Wet Kansspelen op afstand is dat er een controledatabank wordt opgezet. Het eerste deel van deze specificaties zijn nu vrijgegeven door de kansspelautoriteit. Keuringsschema Onlangs, 9 november 2020, …

Kansspelen op afstand (KOA) Dit wetsvoorstel moderniseert de Wet op de kansspelen (Wok) en de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) door, onder strikte voorwaarden, online kansspelen mogelijk te maken. De regering wil de bestaande en toekomstige behoefte aan kansspelen via internet en andere toekomstige elektronische communicatiemiddelen regelen en zorgen dat de speler een passend en Sep 25, 2020 · Wet Kansspelen op afstand komt eraan: nog een jaar wachten! Zoals bekend zal zijn bij veel liefhebbers van online casino’s is er in Nederland een nieuwe wet aangenomen. Tot op heden is het niet mogelijk voor nieuwe aanbieders om de markt te betreden. Het heeft lang geduurd (1964 voor het laatst), maar het is nu toch zover. De nieuwe wet Kansspelen op Afstand gaat zijn intrede maken en toezicht houden op kansspelaanbieders in Nederland. Maar wat gaat er veranderen in vergelijking tot nu? Op dit moment spelen ruim 1,8 miljoen Nederlanders weleens illegaal online. Het Wetsvoorstel Kansspelen op afstand moderniseert de bestaande Wet op de kansspelen en de Wet op de kansspelbelasting. Met inachtneming van waarborgen tegen kansspelverslaving en 'cyber crime', worden er mogelijkheden gecreëerd voor online kansspelen in Nederland. De landgebonden monopolie voor kansspelen wordt doorbroken. De kansspelen, bedoeld in artikel 31, tweede lid, van de wet zijn de kansspelen die krachtens een vergunning op grond van de artikelen 3, 8, 14a, 15, vierde lid, en 27a, tweede en derde lid, van de wet worden georganiseerd. Hoofdstuk 2. De vergunning Artikel 2.1 1. De vergunning kan worden verleend voor het op afstand organiseren van:

Wet Kansspelen op Afstand uitgesteld tot 1 Oktober . Hoewel Nederland een van de meest liberale landen ter wereld is, zijn kansspelen er niet volledig legaal. Hier komt verandering in met de wet Kansspelen op Afstand (KoA). Deze wet zou in februari 2021 intreden en voor een gereguleerde online kansspelen markt zorgen.

Afdeling 2. De vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand Artikel 31a 1. De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, kan vergunning verlenen tot het organiseren van kansspelen op afstand. 2. De vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand wordt voor bepaalde tijd verleend. 3. Dinsdag 19 februari 2019 stemde een meerderheid van de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel Kansspelen op afstand. De fracties van VVD, D66, PVV, PvdA en GroenLinks stemden voor, de fracties van CDA, ChristenUnie, SP, PvdD, OSF, 50PLUS en SGP stemden tegen. De Wet Kansspelen op afstand werd op 7 juli 2016 aangenomen door de Tweede Kamer en op 19 februari 2019 stemde ook de Eerste Kamer voor. De Wet Kansspelen op afstand had daarmee de twee belangrijkste hordes genomen maar dat betekende nog niet dat er ook al direct legaal online gegokt kon gaan worden. De wet Kansspelen Op Afstand, oftewel KOA, komt er aan. Ook voor u als kansspelaanbieder zal er het een en ander veranderen. U wilt hier zich natuurlijk goed op voorbereiden. De Ksa streeft er naar dat er per 1 maart 2021 de wet KOA in te laten gaan. Vergunningsaanvragen kunnen dan ingediend worden.

Lastenmeting Kansspelen op Afstand 3 Lastenmeting Kansspelen op Af-stand Update naar aanleiding van wijzigingen in het (ont-werp) besluit en de (ontwerp) regeling Eindrapport (v1.0) Auteurs Patrick van der Poll Steffie Janssen Eva de Beet Brigitte Huisman Sira Consulting B.V. is inhoudelijk verantwoordelijk voor deze rapportage.

De wet Kansspelen op afstand zal naar verwachting op 1 april 2021 in werking treden. Dit is een maand later dan eerder is medegedeeld. Daardoor schuift de opening van de online kansspelmarkt ook een maand naar 1 oktober 2021.